partners

B-Jazz wordt georganiseerd door vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz, in nauwe samenwerking met 30CC en OPEK.

Vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz is één van 9 landelijke steunpunten voor Amateurkunsten, voor iedereen die in Vlaanderen en Brussel met folk en/of jazz bezig is.
Van 2000 tot en met 2013 organiseerde Muziekmozaïek samen met vzw De Rand ‘Jazz Hoeilaart International Contest’, in 1979 opgericht door wijlen Albert Michiels met de bedoeling jonge jazzmuzikanten een podium te bieden. Ruim 35 jaar later maakt Muziekmozaïek de doorstart naar ‘B-Jazz International Contest’, als onderdeel van ‘Leuven Jazz’.
www.muziekmozaiek.be

30CC is het cultuurcentrum van Leuven, de dynamo van het culturele Le(u)ven. Zij zorgen ervoor dat er voortdurend heel wat te beleven valt in de stad.
Sinds 2013 is 30CC de drijvende kracht achter ‘Leuven Jazz’, een stadfestival met een veelzijdige mix aan concerten, expo’s, lezingen, … waarin jazz de hoofdtoon voert.
www.30cc.be

OPEK (Openbaar Entrepot voor de Kunsten) is de uitvalsbasis van verschillende culturele organisaties in Leuven. Het is tevens een ontmoetingsplek waar jong en minder jong kunst (mee)maakt en waar een actief en gemotiveerd publiek elkaar ontmoet. Als artistiek laboratorium maakt OPEK nieuwe, inspirerende verbindingen mogelijk tussen kunst, educatie en publiek, zo ook in het kader van ‘B-Jazz’ en ‘Leuven Jazz’.
www.opek.be