reglement B-Jazz International Contest 2024

download het reglement

 1. B-Jazz International Contest (kortweg B-Jazz) is een wedstrijd voor jonge, talentvolle jazzmuzikanten, bedoeld om hen te ontdekken, promoten en ondersteunen. De Belgische voorrondes van B-Jazz 2024 staan open voor alle deelnemers die de Belgische nationaliteit hebben en/of in België hun vaste verblijfplaats hebben. De leeftijdsgrens om deel te nemen is 30 jaar, wat concreet betekent dat deelnemers op of na 1 januari 1993 geboren moeten zijn. Uitzondering: één bandlid mag maximaal 40 jaar zijn (geboren op of na 1 januari 1983).
 2. De voorrondes en de finale van B-Jazz worden georganiseerd door Muziekmozaïek Folk & Jazz vzw. In dit document wordt naar Muziekmozaïek Folk & Jazz gerefereerd als ‘organisator’.
 3. De voorrondes en de finale van B-Jazz staan open voor alle stijlen en (sub)genres van jazz en deelnemers hebben daarin volledige artistieke vrijheid.
 4. Kandidaten dienen zich te registreren voor de voorronde door het bezorgen van de nodige informatie (bio, foto, …) en de link naar een YouTube-video van een live uitvoering of studio-opname, al dan niet gemonteerd (maximaal 5 minuten). Registreren kan enkel via de inschrijvingsmodule op www.bjazzcontest.be. Met materiaal dat op andere manieren wordt bezorgd wordt geen rekening gehouden.
 5. De opnames dienen originele, eigen opnames van de kandidaten te zijn.
 6. De deadline voor kandidaten om zich te registreren is 17 december 2023 om 23.59 uur. Materiaal dat te laat bezorgd wordt zal niet bekeken of beluisterd worden.
 7. De organisator zal de ontvangst van al het nodige van zodra alles ontvangen is bevestigen door het vermelden van de naam van de kandidaat in een overzicht op www.b-jazz.be.
 8. Deelname aan B-Jazz betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Alles wat niet uitdrukkelijk in dit reglement staat wordt door de organisator bepaald.
 9. De samenstelling van de jury voor de voorrondes zal van zodra gekend terug te vinden zijn onder ‘jury’ op www.b-jazz.be. De organisator behoudt zich het recht voor deze samenstelling te wijzigen. De beslissing van de jury is definitief en onbetwistbaar.
 10. De juryleden zijn gebonden aan strikte geheimhouding aangaande alles wat te maken heeft met de beraadslagingen, stemmingen en beslissingen van de jury. Hierover zal op geen enkele wijze gecommuniceerd worden.
 11. Op basis van de keuze van de jury kiest de organisator uiteindelijk de twee deelnemers die doorgaan naar de finale en de winnaar van die finale.
 12. Tijdens de finale treden in totaal zes groepen op, waaronder (onder voorbehoud) een groep geselecteerd door Saint Louis College of Music (Rome, Italië) en een groep geselecteerd door Getxo Jazz (Spanje).
 13. De voorrondes worden georganiseerd op vrijdag 15 maart 2024 in 30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven, op zaterdag 23 maart 2024 in Rataplan, Wijnegemstraat 27, 2140 Antwerpen en op zaterdag 30 maart 2024 in CC Het Spoor, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke.
 14. De finalisten hebben de volledige vrijheid wat betreft het repertoire dat ze spelen. De maximale speelduur per deelnemer is 40 minuten.
 15. Deelnemers brengen zelf al hun instrumenten, versterkers en ander materiaal mee dat ze nodig hebben om te kunnen optreden. De organisator voorziet volgende materiaal/backline voor de deelnemers: een piano, een drumstel en een volledige PA-set, inclusief technici.
 16. Elke muzikant die optreedt tijdens de voorrondes van B-Jazz ontvangt hiervoor een vaste vergoeding van 150 euro all-in. Elke muzikant die optreedt tijdens de finale van B-Jazz ontvangt hiervoor een vaste vergoeding van 200 euro all-in.
 17. Persoonlijke gegevens die de organisator via B-Jazz verkrijgt kunnen enkel met officiële partners van B-Jazz gedeeld worden voor promotionele doeleinden en nieuwsbrieven. Deelnemers kunnen ten allen tijde hun gegevens opvragen, laten wijzigen en/of laten verwijderen.
 18. Deelnemers verlenen de organisator het niet-exclusieve recht om de ingezonden opnames en de opnames van de optredens die gemaakt worden tijdens de voorronde en de finale te reproduceren en deze aan het publiek kenbaar te maken, beschikbaar te stellen of te gebruiken ter promotie van B-Jazz, de organisator of de officiële partners voor de duur van het auteursrecht. Deze rechten gelden wereldwijd en deelnemers erkennen dat ze hiervoor geen enkele vergoeding ontvangen.
 19. Elke deelnemer garandeert dat hij/zij de auteur/rechthebbende is van de ingezonden opnames. De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor inbreuken op de (auteurs)rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart in dit opzicht de organisator van alle mogelijke claims van derden. Opnames waarop derden (auteurs)rechten kunnen laten gelden worden niet geaccepteerd.
 20. Registreren voor B-Jazz kan enkel via de inschrijvingsmodule op www.bjazzcontest.be.